[section title=”Politykaprywatnosci” id=”section11″ wide=true typography=”Text {line-height: 28.57142858px;font-size: 20px;}”]
[layoutbox css=”height:auto;position:relative;” typography=”H3 {text-align: center;}BulletList {text-align: left;}”][text tag=”h3″]Polityka Prywatności[/text]

[text tag=”p” typography=”Text {font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, Sans-Serif;text-align: center;}”]Firma Lafo Group właściciel serwisu lafo.pl i lafogroup.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.[/text]

[text tag=”p” typography=”Text {font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, Sans-Serif;text-align: center;}”]Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). [/text]

[text tag=”h3″]Administrator Danych Osobowych[/text]

[text tag=”p” typography=”Text {font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, Sans-Serif;text-align: center;}”]Administratorem Państwa danych osobowych jest Lafo Group z siedzib przy ul. gen. Hallera 37, 43-200 Pszczyna  NIP: 6511570434 REGON: 240627517
[/text]

[text tag=”h3″]Zakres,cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych[/text]

[text tag=”p” typography=”Text {font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, Sans-Serif;text-align: center;}”]W związku z tym, że poprzez serwis lafo.pl/lafogroup.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w  celu obsługi pozostałych zapytań z formularza kontaktowego.
Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, treść zapytania, na podstawie prawnej uzasadnionego interesu(przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).[/text]

[text tag=”h3″]Pliki Cookies[/text]

[text tag=”p” typography=”Text {font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, Sans-Serif;text-align: center;}”]Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
[/text]

[text tag=”h3″]Udostępnianie danych[/text]

[text tag=”p” typography=”Text {font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, Sans-Serif;text-align: center;}”]Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.
Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do odpowiedzi na zapytanie skierowane przez formularz kontaktowy. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
[/text]

[text tag=”h3″]Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych[/text]

[text tag=”p” typography=”Text {font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, Sans-Serif;text-align: center;}”]Przysługuje państwu prawo do:[/text]

[text tag=”ul”]

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • [/text]

  [text tag=”p” typography=”Text {font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, Sans-Serif;text-align: center;}”]Wszelką chęć skorzystania z przysługujących praw, prosimy zgłaszać pod adres biuro@mitesoro.pl[/text]

  [text tag=”h3″]Bezpieczeństwo[/text]

  [text tag=”p” typography=”Text {font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, Sans-Serif;text-align: center;}”]Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  [/text]

  [text tag=”ul” typography=”Text {font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, Sans-Serif;text-align: center;}”]

 • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
 • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
 • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
 • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.
 • [/text][/layoutbox]
  [/section]